familie opstellingen als er sprake is van seksueel misbruik

familie opstellingen als er sprake is van seksueel misbruik

Familie opstellingen is een krachtig middel helderheid te verschaffen in complexe en minder complexe dynamieken in een familie of een andersoortig organisatie systeem.

Critici vinden het maar wazig, mensen die het ervaren hebben het tegendeel.

Opstellingen doen is feitelijk niets anders doen dan datgene wat je in je hoofd zit, ruimtelijk te maken. Waarbij alle feiten die er in die context toe doen ook weer te geven in de ruimte. Want alles wat er toe doet heeft het recht en de plicht erbij te horen, leuk of niet leuk, gewenst of niet gewenst.  Door de kennis van logische volgorde toe te passen en inzichtelijk te laten worden wat gegeven en wat ontvangen is, of wat genomen is, of wat gepakt is.

Er wordt ook onzin verspreid over opstellingen. Dat doen opstellers en enthousiastelingen zelf ook door allerlei vaagheden te verkondigen en te doen alsof ze de heilige graal in handen hebben door het doen van opstellingen. Ook dan sluit je feiten uit. Maar misschien komt het omdat we in een tijd leven van evidence based handelen, de wetenschappelijke toetsing de waarheid pas kan bevestigen en protocollen de redding van de maatschappij en economie lijken te zijn.  Mensen gaan dan op zoek naar de ontbrekende emotie. Want naast de feiten is er in opstellingen ook plaats voor emotie. Niet alleen in het tonen maar ook de plek en de oorsprong er van te erkennen in een fysieke plek. Omdat het lichaam een taal spreekt die geborgd is in een ontwikkelde betekenis van emotie.  En dat raakt de kern van het doen van opstellingen: alles wat er in de context toe doet moet plek hebben op het toneel, in het veld, hoe je het ook noemen wilt.  Uitsluiten van iets wordt zo een helder zichtbaar feit.  Waarom mag het niet gezien of gevoeld worden?

Geheugen

Fysiek is feitelijk en doet er toe en moet er toe doen. Ons lichamelijke geheugen is een tastbaar feit en liegt nooit, alleen we verstaan vaak niet meer de taal van ons lijf. Vervreemd van de feitelijke oorsprong. Omdat we tijdens ons leven andere betekenissen leren geven aan lijfsignalen.  Onze organen hebben unieke identieke functies, onze zintuigen idem dito, zoals al onze lichamelijke onderdelen kenmerkend zijn. Als vanzelfsprekend. En altijd in verbinding met elkaar, altijd vanuit besturing en voeding, inname en uitgifte, op ontelbare vele mogelijkheden.

Ons emotionele geheugen is nog complexer en vind vaak onbewust plaats. We hebben geleerd, gekopieerd, aangenomen en verworpen en onze emoties zijn onlosmakelijk verbonden met onbeschreven codes van de gevers en zijn complex en diepgeworteld. Boosheid, bang, bedroefd, blijdschap en body emoties zijn en zijn tevens in hun context gevuld met voorbeelden, aangeleerd gedrag. En emoties zijn verbonden met lichamelijke reacties en acties.

Ons seksuele geheugen is nog veel complexer en tevens onlosmakelijk verbonden met leven. Seksualiteit is de hoofdbron en de hoofdzenuw van leven. Het is er én er is een imprint. Ons lichaam 'weet' dat seksualiteit er is en is direct verbonden met onze totale lichamelijke en emotionele ontwikkeling.  En over die imprint is veel te doen. Wat is ongeschonden seksualiteit en wanneer schendt men de puurheid van ons voortplanting- en voortbestaan? Seksualiteit is én lichamelijk én emotioneel geheugenbepalend.

Geheugen of eigenschap?

Wanneer we opstellingen uitvoeren zijn we dus ook indirect /direct bezig met onze seksualiteit. Met veiligheid, geborgenheid en ons ego (Erik Erikson) in elke windrichting.  Seksualiteit is een eigenschap dat thuishoort in de functionaliteit en als functie. Seksualiteit is ook direct verbonden met emotie, is zintuigelijk en daarom ook een geheugen ervaringskwestie? Seksualiteit behoeft in ieder geval veiligheid in de basis. Dient een keuze te zijn.

Wanneer er seksueel misbruik plaatsvindt, dan wordt de natuurlijk evoluerende functie van seksualiteit veroverd door de dader. Er ontstaat een imprint,  op een van oorsprong aanwezige schone printplaat die seksualiteit heet, die verwoestend is voor de natuurlijke ontwikkeling van seksualiteit op die zogenaamde printplaat. Laten we voor het gemak het maar zo noemen. De geheugen imprint wordt beschadigd en op hersenstam niveau (amygdyla, herinnering etc) zal een door het lichaam gevormde overleefstrategie volgen. Omdat de kernbehoefte van het lichaam overleven is en beloning is om door te kunnen leven. De oerdrang niet dood te willen gaan. De oerbehoefte er bij te blijven horen om niet in een fundamentele angst van eenzaamheid te geraken.

Onze fysiologische eigenschappen zijn uniek geheugen sturend vice versa.

Het geheugen van onthouden en vervormen van zintuigelijke input is een leerproces gegeven om jezelf in stand te houden. Om te overleven. Dat klinkt wellicht dramatisch maar in feite doen we allemaal niets ander dan over-leven. Ons lichaam weet dat het zal sterven maar de onverwoestbare drang en lust iets in ons door te willen geven of een andere vorm van belangrijke indruk achter te laten (erfenis?!) is in seksualiteit ingebed.

Kritiek

Perfecte opstellingen bestaan niet. Wel om in een veel diepere laag van betekenis te komen van je oorsprong en hoe je handelt en gehandeld hebt. Beter kunnen duiden wat het maakt dat je doet wat je doet of wilt laten.

Je erft soms zomaar gedrag van je opvoeders /ouders over. Je doet dingen die je zelf niet zou kiezen en toch lijkt iets in jezelf te kiezen voor datgene wat je niet wilt.  Je zoekt je eigen identiteit en je eigen zelfvertrouwen.

Kritiek is grensbepalend, kent agressie, is niet grenzenloos zijn. Kritiek is de macht bij jezelf houden zonder de ander moedwillig te willen kwetsen of zelf grensoverschrijdend te doen.

Seksueel misbruik 

Seksueel misbruik is veel meer dan ME2 , het gaat over misbruik van keuzes en kritiek niet meer te kunnen sturen. Niet meer zelfsturend te zijn door een geïnternaliseerde dader in je systeem. Het gaat over imprint, geheugen en aangeleerde geheugen kwesties.  Hoe stel je dat op, hoe stel je een familie of organisatie op waarin in de onderstroom dit soort aspecten een rol spelen of konden spelen?

Juist door alle stappen weer te geven. Het lijf te laten spreken en niet de gedachte of de cognitie alleen.

Door volgordes én de daarbij behorende eigenschappen weer te geven. Door de bijbehorende emoties een plek te geven en tot inzicht te komen waar en hoe seksueel misbruik is kunnen ontstaan en tot daad geworden is die verwoestende schade in een systeem aanbrengt. Door te erkennen dat alles twee kanten heeft. Man, vrouw, links, rechts, onder, boven, cognitie en eigenschap... etc etc.

Verantwoordelijkheid

Het gaat om daden en identiteit kunnen leren scheiden om tot een vorm van eenheid te kunnen komen. Verantwoordelijkheid nemen is daarbij een bewuste keuze. Niet uit schuld maar uit bewustwording. Het klinkt even simpel maar het is een grote complexiteit die met de grootst mogelijke zorg en deskundigheid aangepakt dient te worden als de vraag er ligt.  Als begeleider van een opstelling dien je te leiden, hetgeen ook keuzes maken betekent.

Terug te geven waar de verantwoordelijkheid vandaan komt of had moeten komen.

 

Organisaties en seksueel misbruik

Regelmatig lees ik : laat de onderstroom los, leer context hantering. Juist in organisaties is dat waar én het is zo belangrijk de identiteit van de organisatie helder in beeld te houden en die is onlosmakelijk verbonden met de belichaming van de organisatie.  Daarom heet een bedrijf (werk-woord) ook een organisatie (organen die samenwerken in een unieke identiteit).

Een onderstroom niet aanpakken is als een amputatie. Want waarom is er geen plek voor de onderstroom? Wat zegt dat?   Het is in ieder geval een mooi en eerlijk discussie punt dat juist wél in een opstelling kan laten zien wat het teweeg brengt als het wél zijn/haar plek inneemt.

 

Kom eens naar een opstelling waar verdieping een rol speelt.