Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld #ZIE

Mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld #ZIE

Mannen zoeken vaker hulp wegens mishandeling

NIJMEGEN - Mannen die in hun relatie klappen krijgen, zoeken vaker hulp. De opvang voor mannelijke slachtoffers van huiselijk geweld zit bijna altijd vol, zeggen organisaties die die opvang voor hun rekening nemen. In Gelderland zijn er geen opvangplekken voor mishandelde  mannen.

De mannenopvang bestaat bijna tien jaar. In de beginjaren waren de opvangplekken voor 70 procent bezet, inmiddels zitten ze bijna altijd vol. De zes organisaties die mishandelde mannen opvangen en samen een landelijk netwerk vormen, hebben in de afgelopen vijf jaar meer dan negenhonderd mannen tijdelijk onderdak geboden.

Een van de zes is Moviera - de hulporganisatie voor slachtoffers van huiselijk geweld in Gelderland en Utrecht. Moviera heeft zes opvangplekken voor mannen in Utrecht. Mannen uit Gelderland die worden mishandeld, kunnen daar ook terecht. En zo nodig maken de zes samenwerkende organisaties van elkaars opvangplekken gebruik.

Vrouwenop­vang is een bekend verschijn­sel, mannenop­vang niet. Mensen weten vaak niet dat het bestaat

Gek

Toch is het gek dat een grote provincie als Gelderland geen mannenopvang heeft, vindt Anita Nanhoe, die in opdracht van de vier grootste gemeenten onderzoek deed naar bedreigde mannen. ,,Dat klopt niet. Dan doe je je ogen dicht voor een hele categorie slachtoffers. Het is de helft van je bevolking.''

Jaarlijks is voor mannenopvang 1,2 miljoen euro beschikbaar. Aanvankelijk ging dit geld alleen naar Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht. Sinds 2017 krijgen ook Tilburg en Zwolle een deel van dit geld. ,,Dat is gedaan om spreiding in het land te bewerkstelligen'', zegt bestuurder Marleen van Eijndhoven van Moviera. ,,Het is de uitkomst van de onderhandelingen die toen zijn gevoerd. Gelderland zit er niet bij. Er kwam ook geen budget bij.''

De druk op de mannenopvang was twee jaar geleden - ten tijde van de onderhandelingen - volgens Van Eijndhoven ook minder groot dan nu.

Ten einde raad

Nanhoe en woordvoerder Maaike Krielaart van de samenwerkende hulporganisaties denken niet dat meer mannen mishandeld worden, maar dat ze vaker hulp zoeken. ,,Vrouwenopvang is een bekend verschijnsel, mannenopvang niet. Mensen weten vaak niet dat het bestaat. Maar inmiddels is online veel verbeterd'', stelt Nanhoe vast. ,,Dat is heel belangrijk. Mannen die ten einde raad zijn, zoeken op internet naar hulp.''

Onderzoek wijst uit dat heel vaak sprake is van wederzijds geweld

Naar schatting worden elk jaar 120.000 vrouwen en 80.000 mannen slachtoffer van huiselijk geweld, 5 procent van de mannen houdt hieraan blijven letsel over. Mannen doen veel minder vaak aangifte dan vrouwen en ongeveer een derde praat er met niemand over.

,,Onderzoek - bijvoorbeeld van het Verwey-Jonker Instituut - wijst uit dat heel vaak sprake is van wederzijds geweld'', weet onderzoeker Anita Nanhoe. ,,We hebben als samenleving de neiging om vrouwen eerder te zien als slachtoffers en mannen als plegers. We denken niet zo snel aan stellen die over en weer schreeuwen en slaan. Die in een langdurige ongelukkige situatie zitten en dat op elkaar afreageren.

(Bron: de Gelderlander Saskia Wassenaar