Statistiek CBS in seksueel misbruik

Statistiek CBS in seksueel misbruik

Stel je het eens voor, dan wordt je verbeelding wat realistischer.

Volgens het CBS hebben we in 2018 rond de 7.8 miljoen huishoudens in Nederland en zijn er  nogal wat kippen, ook heel veel varkens, rund- en melkvee en geiten en schapen.

Daarbij is globalisering een feit én dat leidt ertoe dat we per huishouden zo ongeveer 16 van bovengenoemde dieren zouden hebben.  Omdat we melkpoeder exporteren naar China enzovoorts enzovoorts en we omwille van deze globalisering de grond hier uitputten om het ander in stand te houden en vice versa elders.

Dus hier in Nederland op ieder huishouden: 16 dieren. (En zoals het vaak is met statistieken: je hond, kat en andere dieren nog niet meegerekend.) 

Heb jij er ruimte voor of kun je er wat mee? Ik niet. Het is buiten je macht.

Waar zitten die dieren dan? In megastallen, opgepropt en sommigen minder opgepropt. Want er gebeurt ook wel degelijk wat ten positieve.

Maar ga eens een hele dag in een propvolle of in een beetje volle metro, trein, bus zitten. Met mensen dus. Hoe snel zal je je ziek of niet lekker voelen? En dan nog maar voor 1 dag? Hoe uitputtend is dat?

En dan hebben wij nog het vermogen tot denken en hebben onze menselijke emoties en keuzes. Dieren niet.

Wat heeft dit te maken met seksueel misbruik, statistieken?

Statistiek CBS zegt dat er 10130 seksueel misbruik registraties in 2017 zijn (overigens nagenoeg  gelijk aan 2016-2015)

Statistisch per 769 huishoudens is er dus maar 1 huishouden die te maken heeft met seksueel misbruik.

Houden we de veestapel dan beter in de gaten dan onszelf?  Die groei wordt namelijk nauwkeurig in kaart gebracht:  melk, vlees, mest, export, geld, milieu.

Er is echter geen helder statistisch beeld over seksueel geweld en misbruik: slechts 1 op de 769 huishoudens klopt niet. Natuurlijk kloppen de cijfers bij het CBS wel, want dat is wat er geregistreerd of onderzocht wordt met ontzettend veel niet meegetelde feiten. Omdat niet bekend is hóe en wat onze emoties en cognitie doen om (on)bewust ongeregistreerd te blijven.  

Definiëring

Seksueel misbruik is niet Me2, het heeft met veel meer aspecten te maken en eist ook specificiteit en definiëring.  Omdat het over misbruik van seksualiteit gaat. En laten we dáár dan wel allemaal mee te maken hebben: met seksualiteit. Want anders zou je er helemaal niet zijn. Wat dan als seksualiteit wel misbruikt wordt en wát word er misbruikt: de gezonde seksuele ontwikkeling.
En daar weten we als één geheel ontzettend weinig over. Omdat het over iedereen gaat en wishfull hopen dat het dan maar goed zal komen of zijn. Want wie zijn je voorbeelden of leermeesters in gezonde seksualiteit als totaliteit? Seks kennen we, de losse aspecten kennen we maar hoe het verband is met al die losse delen is een hele klus. Wat maakt het dat er zo weinig getallen over zijn? 

Het is schokkend dat we ouwe koeien uit de sloot moeten halen. Misbruik is namelijk niet nieuw en niet sporadisch want het tiert welig door de maatschappij. En er zijn er maar weinig die er zin in hebben om de koe bij de horens te blijven vatten. Want er is altijd wat anders wat minder existentieel dichtbij komt maar wel heel dichtbij komt als je de consequenties voor kunt stellen:  16 dieren in ieder huishouden.

En dan hebben we het alleen nog maar over de veestapel in ons land en de effecten van globalisering, geopolitiek, laat staan een Brexit…..

Definiëring 2

Als je namelijk het CBS nakijkt op criminaliteit en seksueel geweld dan rolt er opeens een 1 op de 87 huishoudens getal tevoorschijn. Wát is de oorzaak van criminaliteit, seksueel geweld, ander geweld, verslavingen en ander negatief gedrag voor de sociale cohesie van onze maatschappij?

Waarom steelt iemand eigenlijk, waarom gebruikt iemand drugs, enzovoorts….of liever : wat is de werkelijke oorzaak van al die verschillende vormen van maatschappelijke evenwicht verstorende activiteiten? Wat is het effect op mensen als de wereld globaliseert of Brexit’.?

Wat zijn de verbanden tussen 16 op 1 en 1 op de 87?

Heb jij er ruimte voor of kun je er wat mee? Ik niet. Het lijkt buiten je macht.

Waar zitten die mensen dan? Niet in megastallen, wel verstopt en sommigen minder verstopt. Want er gebeurt ook wel degelijk wat ten positieve. Omdat er ook bewustwording en signalering plaatsvindt.

De kosten van de teloorgang van biodiversiteit

De waarheid zal toch eens zegevieren. Want de getallen kloppen nog niet!

Wat als we de grond laten uitputten als economisch globaliserend effect, de biodiversiteit aangetast wordt en de Nederlandse Bank inmiddels heeft laten doorberekenen dat dit ons allemaal juist heel veel geld gaat kosten, waarom, waarom putten we onszelf dan uit? We hebben het over leven en over overleven en dus ook over de dood en morsdood. Hoe definiëren we onze voortgang van onze soort? Wat en wie is de toekomst en waar komt de toekomst uit voort? Biodiversiteit gaat ook over ons leven en dus ook over geld.

Ik geloof niet dat het onwil is om seksualiteit niet in getallen uit te drukken en over het leven gaat maar daar is veel kennis en ervaring voor nodig om seksualiteit in kaart te brengen voor zover dat mogelijk is. Omdat iedereen daar een eigen mening en gevoel over heeft leren vormen, áls dat zich heeft kúnnen vormen in ongestoorde condities….Misbruik van seksualiteit is niet individueel maar tast ons allemaal aan. Negatief. Getallen, aantallen helpen erbij om het tij te keren.

Statistiek 

Statistiek helpt je om je iets voor te kunnen stellen.  Stel je eens voor dat er 100 mensen op deze aarde zouden wonen, hoeveel hebben er dan tekort aan dagelijks voedsel, hoeveel hebben er een mobieltje enzovoorts…..dan verbaas je je van de visualisering van de statistiek.

Als seksualiteit de voorwaarde voor levensoverdracht is, wat is het effect van  misbruik maken van seksualiteit en kunnen we het ons voorstellen ? Niet hoe het zich verhoudt zich tot de veestapelgetallen maar wel met ons welzijn, geluk, leefbaarheid en duurzaamheid van leven. En hoeveel geld misbruik de maatschappij uiteindelijk kost. Je zult er van schrikken hoe dichtbij het is.

Uitdagend noodzakelijk onze levensvragen in kaart te brengen en er wat aan te doen. Te blijven doen.