Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid

Veiligheid….“Why does the chicken cross the road”

Voorbeeld van de riddle joke, je verwacht niet het antwoord maar zet aan tot een lichthartige set-up van de clou.

Onze basis van zijn is veiligheid. 

Veilig om te mogen opgroeien, zonder geweld, met voeding, geestelijk en fysiek, gaandeweg leren om aan de hand van je vader, moeder, man, vrouw, leerkracht enzovoorts uiteindelijk zelf te kunnen kiezen om de straat over te steken zonder aangereden te worden. 

Een prachtige metafoor die ik in even zovele contexten gebruik om aan te duiden hoe belangrijk veiligheid is en hoe het ontstaat en zich ontwikkelt.

Gek genoeg is je eigen leven geen keuze, ik kan me niet herinneren dat ik mocht kiezen geboren te worden, laat staan waar en met wie en hoe.

Toch ervaren we van het allereerste begin een natural flow van over-leven. De fundamentele angst alleen gelaten te worden zit er meteen in. Want geen voeding na je geboorte – om dat startpunt maar even te nemen – leidt onherroepelijk tot de dood van je lichaam. Zelfs mieren rennen zich de beentjes onder het lijfje als zich onheil aandient. 

Dus je wilt op z’n minst erbij blijven horen om door te kunnen gaan totdat je uiteindelijk beseft dat je door wilt gaan tot het fysieke lijf er ooit eens  mee op zal houden.

Wat maakt die innerlijke drang tot leven en veiligheid?

Want als je in veiligheid de straat over kunt steken getuigt dat van zelfvertrouwen in de keuze die je gemaakt heb om überhaupt uitgerekend die straat te willen oversteken.

Want waar kom je uit?

Bij wie?

En wat is jouw plek en positie daar en hoe vervul je die?

Als blijkt dat je aan de overzijde niet moet wezen waar je dacht te moeten zijn, wat doe je dan?

Onbewust vallen we vaak terug in onze eerste veiligheid van keuze: waar naar toe, waarom en hoe.

Die eerste basis is ontzettend belangrijk en beïnvloedt ons hele leven. Fysiek en geestelijk.

Want je leert kiezen uit voorbeeld van de mannen en vrouwen om je heen. Zoals zij het leven coderen, zo spiegel je dat zelf en kopieer je dat. Of het nou om taal, houding, emotie gaat, in de bedding leer je kiezen omdat je op-gevoedt wordt en er bij zo’n klein wezentje ook wat te halen valt. Geven en nemen, ontvangen en bieden en draagkracht.

Veiligheid is zo basaal dat je vaak overtuigd bent dat er ook geen andere manier is dan de jouw eigen keuze van veiligheid en zelfvertrouwen de weg over te steken.

Nog maar niet gedacht aan het feit dat jij de weggebruiker kunt zijn waar de ander aan het oversteken is. Want van waar kom jij en van waar komt de ander?

Bewust worden van veiligheid is leuk en pijnlijk. De codes leren zien, horen en ervaren en hoe ze geïmplementeerd zijn in je hele doen en laten. En doen die codes hun werk nog wel goed. Hoe weet je dat? En is dat autonoom of toch stiekem afhankelijk van een ander systeem?

Bij seksualiteit hoort helaas seksueel misbruik. Er gaat iets grondig mis en de veiligheid ligt in de basis aan diggelen.

Toch gaat het leven door maar vraag niet hoe.

Je gaat door op de schijnveiligheid van het moment van het misbruik en valselijk worden verbindingen gelegd die je vele wegen doet oversteken maar je mist je eigen veiligheid van keuze. 

Als volwassenen, werkzaam in welke sector dan ook, dan heb je te maken met keuzes en deze zijn verrassend genoeg allemaal te herleiden naar hoe je het leven hebt leren kleuren en horen door de smalle visies in onze ogen en oren. Het nodigt uit om meer perspectieven te zien, om te luisteren naar verschillende meningen, om verder te gaan dan je eigen beperkte ervaring. Door te beseffen dat de grootste tragedie is dat je niet het lef hebt te willen beseffen wat verloren gaat als je niet luistert en kijkt naar andere even zo smalle visies.

Door veiligheid te leren, leer je hoe seksualiteit een vaak onaangeroerd gegeven blijft in de ontwikkeling van onszelf en we ontelbare wegen oversteken en gebruiken om aan te komen waar jij zelf zou willen aankomen. Seksualiteit is leven. Niet overleven. Seksualiteit zet aan tot iets wat onvertaalbaar groter is dan ook de woorden die we er aan dienen te geven. 

In de basis van autonome veiligheid.

….“Why does the chicken cross the road?”

Informatie over veiligheid en de onlosmakelijke seksualiteit en het misbruik van seksualiteit :

Rogier van Luijk IONOI

info@ionoi.nl

0621211330