Home

slider-psy-2
Expertisecentrum voor veiligheid, seksualiteit en empowerment
Veiligheid en aanpak van seksueel misbruik
slider-psy-2 - copy - copy
IONOI voor professionele dienst- en hulpverlening
bij traumaseksualiteit
slider-psy-3
Seksueel misbruik is een
Identiteitstrauma

Voor slachtoffers

Wij zijn er voor slachtoffers en betrokkenen die te maken hebben (gehad) met seksueel misbruik, mishandeling en intimidatie. De gevolgen waar je onder gebukt gaat, in relaties en in geestelijke en lichamelijke gezondheid. Gebeurtenissen waar je niet met iedereen over wilt, durft of kunt praten.

 

Voor organisaties

Wij werken voor en met organisaties die meer willen weten over seksueel misbruik, gerelateerd machtsmisbruik en onveiligheid.

Om veilig, gezond en in empowerment fysiek, mentaal en economisch te handelen.

 

 

Voor Professionals

Elke professional in hulp, dienst -en zorgverlening, in het onderwijs, als opleider, kan te maken krijgen met seksueel misbruik. Je moet altijd adequaat kunnen handelen. Door op de juiste wijze te kunnen anticiperen en participeren voorkom je, ook de vergroting van deze catastroferende problematiek.

 

Welkom bij IONOI

In  Zwolle is IONOI een plek waar je welkom bent, waar geluisterd wordt én je empowerment vindt bij alles wat met seksueel misbruik en de gevolgen van misbruik  te maken heeft. 

Een veilig thuis in:

Professionele psychosociale diensten, specialistische fysiotherapie en een ruime keuze uit communicatie / persoonlijke ontwikkelingstrainingen en empowerment programma’s. 

 

 

 

Rogier van Luijk

  • Traumaseksuoloog (gediplomeerd) opleider en methodiek ontwikkelaar
  • Trauma-psychodrama therapeut (gediplomeerd)
  • Supervisor (gediplomeerd BIG09034393704)
  • Fysiotherapeut (gediplomeerd BIG 09034393704)
  • NLP trainer (gediplomeerd N29719T)
  • Master hypnotherapist (H30566)
  • Master systemisch werken (gecertificeerd)

Ik ben Rogier van Luijk (1963), oprichter van IONOI. 

In al mijn werk handel ik in veiligheid naar fysieke en geestelijke gezondheid. Positief Managen in gezondheid vanuit mijn levensovertuiging dat wij allemaal een onmisbaar en wezenlijk deel van deze schepping zijn. Dat het leven ons lief is, en we de volle verantwoording dienen te dragen voor gezondheid en geluk.

Seksualiteit is onze bron en een pijler van ons leven in ontwikkeling en tevens de hoofdzenuw.
Misbruik, geweld op dit level is allesbepalend. Het is mijn focus op gezond aanpakken van seksueel misbruik. Om de pijlers van een ongeschonden seksualiteit te doceren om de schade van seksueel misbruik te kunnen herstellen. En daarmee seksualiteit weer als gezonde pijler van gezondheid te laten zijn.

Vanuit de pijlers die gezondheid vormen kun je doelgericht en efficiënt werken.  Seksualiteit hoort er onomstotelijk bij. Ik werk vanuit de (fysieke) feiten. Zo ontstaat er een glashelder zicht op de lagen van oorsprong, oorzaken, gevolgen en doorbreken we geijkte patronen die niet of traag werken. Werken naar concrete acties t.b.v. blijvende resultaten. Ook in het eigen effectief en efficiënt professioneel handelen/managen.

Gevolgen van seksueel misbruik

Traumaseksualiteit

Door een doorgemaakt seksueel misbruik verandert je seksuele identiteit in een trauma-seksuele identiteit waarin angst, schaamte, schuld en geheimzinnigheid de toon zetten. Je weet niet (meer) wat of wie je seksuele identiteit of geaardheid is. Vaak onbewust en toch allesbepalend.

Lichamelijke klachten

Seksueel misbruik treft het lichaam. Het is fysiek geweld op identiteitsniveau en bepaald vanaf het moment van misbruik je lichamelijke gesteldheid. Het lichaam is niet meer in balans maar zoekt altijd naar een natuurlijk evenwicht. Dit leidt vaak tot lichamelijke klachten waarvan de oorzaak veelal niet herkent wordt. Dit kan leiden tot langdurige therapeutische e/o medicamenteuze trajecten. Afgezien van de torenhoge maatschappelijke kosten is het slachtoffer de blijvende dupe als er niet to-the-point wordt gediagnosticeerd en ingegrepen.

Psychische dwarslaesie

Ten gevolge van seksueel misbruik raak je geestelijk verlamd.

Het lichaam liegt nooit, doet anders als wat je in je hoofd leeft. 

Gedissocieerd leven, afstemmen op de behoefte van de ander, een defecte zelfbescherming en een destructief recht hanteren, angst en grenzeloosheid; een paar kenmerken van de psychische dwarslaesie. 

Onzichtbaar, des te pijnlijker ervaren.

Depressie

De oorzaak van depressie kan ook door (onverwerkte) trauma’s op je identiteitslaag liggen. In Nederland kampen 20% van de mensen tussen 18-64 jaar (bron: Trimbos instituut) met depressie.

Naar schatting zijn minimaal 1,5 miljoen mensen op de een of andere manier betrokken bij seksueel misbruik.  Seksueel misbruik treft de identiteit van een mens en de maatschappij, ook economisch.

Verslaving

Je herhaalt oneindig datgene wat je feitelijk ook niks oplevert om toch maar een vorm van geluk te hebben of te vinden.

Doorgemaakt seksueel misbruik leidt tot een wanverhouding in context en  persoonlijke content en leidt tot afhankelijkheid en uit zich vaak in verslavingspatronen.

Je weet dat je drang niet kunt beheersen tot datgene waar je lichamelijk en/of geestelijk afhankelijk van bent geworden.

Stress

Burn out of bore out, teveel of te weinig prikkels. Niet in balans zijn. Je lichaam reageert en je verliest de controle over je welzijn en gezondheid.

Oude patronen lopen vast en leveren niets meer op.

Je voelt je totaal leeg of je reageert hyper.

Stress is een symptoom dat ook grote aandacht en zorgvuldigheid vraagt bij seksueel misbruik. 

Religie / Geloofsovertuiging

Religie en seksueel misbruik zijn pijnlijk tot op het bot verbonden.

In de praktijk plegen geestelijken uit naam van het mysterie van het geloof of overtuiging tot op de dag van vandaag nog steeds seksueel misbruik, fysiek en geestelijk.

Elke religie heeft daders en slachtoffers in haar gelederen en de levenslang toegebrachte schade is voor iedereen verwoestend. Voor slachtoffers, geestelijken, hun instituten, volgelingen en maatschappij.

Het is een fundamentele plicht dat alle gelovigen en niet-gelovigen op eerbiedwaardige en respectvolle manier slachtoffers van seksueel geweld binnen geloofsgemeenschappen weer volwaardig recht van leven  bieden en iedereen de volle verantwoording neemt, geeft en krijgt. En daders hun plichten na moeten komen. Zonder geheimen, zonder wegkijken.  Juist vanwege de bron van elke religie.

''Wij bieden innoverende en inspirerende programma's voor slachtoffers, partners en professionals.''

Video afspelen

Ieder mens heeft veiligheid nodig.

Veiligheid is één van de basisvoorwaarden van onze gezondheid en om ons gezond te voelen, te ontwikkelen en gezond te leven.

De mens ontstaat vanuit seksualiteit, verbinding pur sang. Veiligheid in seksualiteit creëert positieve mogelijkheden en geeft groei en ontwikkeling krachtige stimuli. Veiligheid in gezondheid is meer dan het ontbreken van ziektekiemen, fysiek e/o geestelijk of het hebben van een verzekering. Veiligheid is een waarde en een vaardigheid. Seksualiteit is een waarde en een vaardigheid die daarom nooit kan ontbreken als het om gezondheid en gezonde beginwaarden gaat. Voor iedereen.

''Wist je dat één op de drie in ons land te maken heeft met seksueel misbruik, kijk dus niet weg, het raakt ons allemaal....''

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

IONOI biedt een actieve werkplek om seksueel misbruik , misstanden en andere vormen van onveiligheid op haar originele gezonde plaats en waarde terug te laten komen. Creëren van veilige en geborgen omgevingsfactoren en zelfvertrouwen.

IONOI betekent grip krijgen op de complexiteit van seksualiteit en seksueel misbruik/geweld.  

Het betekent dat de ervaringen en leefwereld van cliënten en professionals centraal staan.

Expertise in traumaseksualiteit, psychodrama, psychosociale therapie, familieopstellingen, contextuele aanpak, fysiotherapie, communicatieve technieken zijn de professionele bases van waaruit wij werken en diensten aanbieden.

Wij hebben een onafhankelijke positie en dat gebruiken we om knelpunten aan te kaarten, oplossingsrichtingen aan te dragen én zelf actief mee te werken aan het realiseren van blijvende verbeteringen voor al onze cliënten.

''Ieder mens heeft recht op ruimte om te leven, vrij te kunnen bewegen tussen zijn of haar herinneringen en de toekomst is daarbij een voorwaarde..''

Agenda

Wij hebben jaarlijks verschillende trainingen en workshops op onze agenda.
Wil je meer weten klik dan op onderstaand button.

Vragenlijsten

Wij zoeken respondenten die onze vragenlijsten willen invullen. Je vult de vragenlijsten voor jezelf in. Maar ook voor anderen. Alle individuele scores worden [anoniem] bewaard om te zoeken naar trends. We analyseren de antwoorden. We blijven zoeken of het klopt. We willen dichter bij de waarheid komen over de schade, de effecten, de gevolgen en het verwerken van seksueel misbruik. We willen het weten en houden je op de hoogte als je wil.

Neem de eerste stap

Bel direct, stuur een app, sms of mail

Wij zijn aangesloten bij:

Reviews van clienten

Eindelijk houvast in mijn doorgemaakte misbruik (anoniem, december 2107, Holtenbroek)

Bijzonder ingrijpende lezing, confronterend en hoopvol. (anoniem; december 2017, Holtenbroek lezing)

medewerker Travers

"Geweldig om zo met taal te leren spelen en te delen, en dat communicatie zoveel meer betekenis heeft gekregen!"

"Teambuilding in samenwerking met een kookworkshop, heel lekker en gezond leren koken en gegeten en via gezond eten ook gezond leren communiceren en luisteren naar lijf, geest en zakelijke potenties: een aanrader!''

"De kern en de doelen die wij in ons bedrijf hanteerden zijn na een krachtig, prettig en zeer efficient traject bij IONOI nog helderder en daadkrachtiger geworden."

"Wij kunnen IONOI van harte aanbevelen. De enthousiasmerende stijl van werken spreekt ons erg aan. IONOI is persoonlijk in de benadering, deskundig en betrokken. De resultaten zijn voor ons inzicht- en richting gevend."

VSS Nederland

Neem contact met ons op