Over ons

IONOI

Fysieke plek om veilig en bezield aan het werk te kunnen gaan

Wij bieden professionele psychische hulp en diensten bij seksueel misbruik en andere vormen van onveiligheid. Aan slachtoffers en betrokken professionals.

IONOI is een professionele dienstverlenende organisatie waar je terecht kunt voor professionele hulp, voorlichting en educatie. Een unieke fysieke plek om veilig en bezield aan het werk te kunnen gaan. Een veilig thuis voor slachtoffers van seksueel misbruik en professionals die met mensen werken. IONOI geeft in deze thematiek individueel advies en hulp aan iedereen die hierom vraagt. Je kunt bij ons komen maar ook telefonisch staan we je graag te woord.

Wij werken samen met meerdere professionele partijen en ervaren professionals, waarmee wij op verschillende gebieden de juiste begeleiding kunnen geven. Wij luisteren, adviseren, informeren, begeleiden en verwijzen zo nodig door.

Je kunt bij ons terecht als:

Slachtoffer

van seksueel misbruik, intimidatie, mishandeling en andere onveilige en traumatische situaties.

Professional

die de schade van seksueel misbruik bewust wil worden en wil leren begrijpen, herstellen en voorkomen. Onontbeerlijk als er met mensen gewerkt wordt.

Organisatie - bedrijf

die gezonde, veilige en duurzame verhoudingen binnen de organisatie nastreeft. Ook de religieuze organisaties. Om willen kunnen gaan met binnen de organisatie aanwezige slachtoffers en hoe ongewenst seksueel gedrag te voorkomen. Hoe te communiceren vanuit de identiteit van de organisatie op seksueel misbruik/intimidatie.

Behoefte aan een plek

waar je in de dynamiek van de verschroeide aarde ten gevolge van seksueel misbruik je eigenwaarde, respect en betekenis van seksualiteit in maatschappelijke, religieuze en niet religieuze en professionele setting terug kunt vinden.

Onze visie

Seksualiteit is de voorwaarde en oorsprong van de instandhouding van ons bestaan en moet daarom individueel en maatschappelijk beschermd zijn. Ongeacht religie of levensovertuiging. 

Onomstotelijk. Hoofdwortel en levenszenuw. Ieder mens heeft recht op ruimte om te leven, vrij te kunnen bewegen tussen zijn of haar herinneringen en het plezier in de toekomst is daarbij een voorwaarde. Alle  vormen van seksueel misbruik belemmeren de benodigde bewegingsmogelijkheden en belemmeren een gezonde menselijke ontwikkeling. 

Misbruik, misvattingen, ontkenningen en onwetendheid over seksualiteit leiden daarom tot schade in het functioneren van onze algehele ontwikkeling, gezondheid en economie.

Vele persoonlijke, maatschappelijk en economische wanverhoudingen zijn gevolgen van onkunde, onbegrip, onbespreekbaar houden van seksueel misbruik en ondeskundig handelen en ongelijkwaardig communiceren. Vaak onbewust met betrekking tot seksualiteit. Dit vooral omdat we het gewoon niet geleerd hebben om bespreekbaar te maken. Seksueel misbruik en mishandeling zijn helaas geen individuele maar actueel actieve sociaal maatschappelijke problemen.

De gevolgen van seksueel misbruik, de ontstane psychische dwarslaesie en het gevoel van onveiligheid kunnen o.a. zijn:

  • Identiteitsproblemen.
  • Verslavingen.
  • Agressie.
  • Criminaliteit.
  • Arbeidsongeschiktheid.
  • Chronische zorgafhankelijkheid.
  • Stress syndromen

Kennis en inzicht over seksualiteit, gerelateerd (machts)misbruik en daarmee specifieke en algemene communicatieve en interactieve vaardigheden, zijn onlosmakelijk verbonden met een ongestoorde ontwikkeling en instandhouding van de mens. We zullen op seksueel gebied ons wereldbeeld en handelen moeten herzien en herijken. 

Wij hebben een onafhankelijke positie en dat gebruiken we om knelpunten aan te kaarten, oplossingsrichtingen aan te dragen én zelf actief mee te werken aan het realiseren van verbeteringen voor onze cliënten. Wij luisteren naar onze cliënten, zodat ze hun gevoelens kunnen orderenen, en hun eigenwaarde en veerkracht terugvinden. Wij zoeken naar samenwerkingen om er voor te zorgen dat er niet langer slachtoffers van seksueel misbruik zullen vallen. 

Onze missie

Onze missie is om seksueel misbruik te stoppen.  Opvoeding en scholing dienen daarom seksualiteit een fundamenteel individueel én maatschappelijk en gezondheidsbepalende waarde te geven.

Wij willen mensen een veilige basisplek van groei in het leven bieden door expertise, kennis, begrip en inzicht in seksualiteit te geven.  Het fundamentele belang van seksualiteit in ons leven te delen. Het weten hoe te handelen in geval van seksueel misbruik en de dientengevolge trauma seksualiteit.  Onze missie is dat deze fundamentele kennis wordt opgenomen in de basiskennis en handelen van opvoeding, onderwijs en zorgverlening. Met als doel dat ieder mens een ongestoorde seksuele ontwikkeling kan doormaken. Daarmee de verwoestende persoonlijke, maatschappelijke en economische schade van misbruik en de onwetendheid en ontkenning verdergaand te beperken en te voorkomen.

Wij zijn er van overtuigd dat herstel van de schade van seksueel misbruik nog mogelijk is. Ons streven is er dan ook voor dat deze groep mensen die hiermee te maken hebben gehad gezien, gehoord en gesteund worden. Zolang het nodig is. Omwille van de vrije focus op geluk en gezondheid.

bereikbaar

06-21211330

Je kunt ons altijd bellen, appen of sms’en op bovenstaand nummer

Openingstijden

Maandag – vrijdag 8.00 – 17.00

ZaterdagOp afspraak

ZondagGesloten

Contact

Zerboltstraat 61C
8022 RW Zwolle

info@ionoi.nl
T: 06 – 21 211 330

Stichting traumaseksuologie

IONOI is een kennis- en vaardigheidscentrum op het gebied van seksueel geweld in relatie tot veiligheid. Wij zijn er voor alle mannen, vrouwen, jongens en meisjes die hulp nodig hebben bij de verwerking van seksueel geweld, persoonlijk of indirect ervaren/betrokken. Naast begeleiding van cliënten biedt IONOI daarom voorlichting, erkende scholing, training en ondersteuning aan professionals.
Bij IONOI praten we over onderwerpen die je niet met anderen wilt, durft of kunt bespreken. Bij ons kun je terecht om individueel e/o in groepen te praten én te verwerken. Ook voor voorlichting, training of een cursus. Wij maken (trauma)seksualiteit bespreekbaar, onafwendbaar en doen luisteren, komen in beweging, adviseren, informeren, ondersteunen, opleiden. Ongeacht wie of waar je vandaan komt. Openen de weg naar geluk en gezondheid.