Wat doen wij?

Wat kun je van ons verwachten?

Waar sprake is van seksueel misbruik, moet je er van op aan kunnen dat er professionele kennis en kunde is over seksualiteit en seksueel misbruik.

Wij werken continu aan verbeterde inzichten en verzamelen van data om seksueel misbruik inzichtelijk te maken en aan te pakken. Om preventief te kunnen werken en om het beste therapeutisch resultaat /herstel te krijgen. 

IONOI biedt deze actieve werkplek om seksualiteit haar originele plaats en waarde weer in te kunnen laten nemen. Lichamelijk, psychisch en sociaal maatschappelijk.  In een veilige omgeving waar de ervaringen en de leefwereld van al onze cliënten centraal staan.

Onze veilige locatie biedt deze ruimte voor al onze cliënten met diverse achtergronden en de eigen insteek op dit thema. Professionaliteit en ervaringsdeskundigheid gaan hierbij hand in hand om samen te werken, dialoog en discussie aan te gaan en vooral hoogwaardig herstel van seksueel misbruik aan pakken. 

Bij ons is seksualiteit bespreekbaar, het is een feit en een continuüm van ontwikkeling waar niemand, ongeacht geslacht, religie of overtuiging om heen kan.

Seksueel misbruik is een 24/7 maatschappelijk trauma wat nooit stopt als we er niets of minder aan doen.

Wij hebben een onafhankelijke positie en dat gebruiken we om knelpunten aan te kaarten, oplossingsrichtingen aan te dragen én zelf actief mee te werken aan het realiseren van verbeteringen.Hoe je veiligheid in lichaam en geest creëert, hoe je anticipeert op (mogelijk) seksueel misbruik, hoe je zelf verantwoordelijkheid neemt en draagt als slachtoffer, professional en als dader, hoe je communiceert over (trauma) seksualiteit en hoe je bewust bent van je eigen patronen van doen in relatie tot de ander.

Belangrijk te verwachten is hoe je traumaseksualiteit gaat leren( h)erkennen en aanpakken. IONOI biedt de onontbeerlijke kennis, vaardigheden en methodieken over traumaseksualiteit. 

Wij geven professionele psychosociale begeleiding  in de verwerking en het herstel van seksueel misbruik, sociaal maatschappelijk hulpverlening en coaching bij dit thema. Naast deze begeleiding van cliënten kun je van IONOI ook voorlichting, scholing, training en ondersteuning aan professionals en organisaties verwachten.

Ons motto is : seksueel empowerment om misbruik te herstellen en te gaan voorkomen.

Een innovatief en inspirerend programma voor slachtoffers, partners en professionals.  Van leren communiceren tot hoe communicatie werkt en gebruik te leren maken van methodieken die je doet en niet alleen bepraat. 

Je kunt informatie, voorlichting, cursussen en methodieken bij IONOI vinden. 

Ga gebruik maken van bestaande professionele dienstverleningen uit ons netwerk. Ondersteuning die essentieel is voor slachtoffers en professionals in het zeer complexe proces van seksuele traumaverwerking en bewustwordingsprocessen.  Grip krijgen op de gevolgen van  doorgemaakt verstoorde en verwoestende seksuele verhoudingen en ontwikkelingen. Wij beschikken over de vaardigheden om actief in te kunnen grijpen in de bron van elke vorm van misbruik.  Voor slachtoffers, professionals en betrokkenen.

Seksueel misbruik

Het moment

Schade

Gevolgen

Erkenning

Seksueel misbruik en seksueel geweld overkomt babies, kinderen, mannen, vrouwen. Het effect is voor ieder slachtoffer anders maar altijd verwoestend.

Veel slachtoffers voelen twijfels over wat er is gebeurd: ‘Is het vreemd dat ik me zo rot voel?’, ‘Had ik er wat aan kunnen doen en het kunnen voorkomen?’, ‘Moet ik er met iemand over hebben en wordt het gevoel erger als ik dat doe?’. 

Soms is de herinnering zelfs geblokkeerd. Ontkenning van het seksueel misbruik en de gevolgen die het op je leven heeft is in  een vaak voorkomende reactie. 

Op het moment van het misbruik gaat de wereld op z’n kop, gaat het licht uit. Seks zonder keuze is traumaseks. Die seks is verre van gelijk aan ongeschonden seksualiteit.

”Stel je niet zo aan en praat er maar niet over. Wat stelde het nou eigenlijk voor? Is dat nou echt zo belangrijk om het er over te hebben?”

“Het kan toch niet daardoor komen dat ik mij somber, machteloos en leeg voel?”. 

Soms breekt het volle besef van de ernst door, dat seksueel misbruik als een rode draad door je leven loopt.

En alles bepalend is.

De schade is enorm. En de lichamelijke reactie van ongewilde en ongekozen seks print zich als een virus in je lichaam. Je lichaam liegt nooit en blijft reageren op het trauma. 

Het lichaam blijft zolang het geheim van het seksueel misbruik niet doorbroken wordt reageren op het misbruikmoment.

De schade is fysiek vaak onzichtbaar en psychisch verkeer je in een dwarslaesie. Er is geen zuivere verbinding meer met de eigen identiteit in ontwikkeling door de opgelegde identiteit en wil van de dader.

Onzichtbaar verlamd en als onlosmakelijk verbonden met het trauma blijft je lichaam daar op reageren. 

De gevolgen van seksueel misbruik zijn groot en individueel verschillend. Toch kenmerken zich een aantal gevolgen zich. 

De uitingsvormen zoals verslavingen van teveel of geen seks meer, drugs, alcohol, fetish, agressie of extreem pacifistisch, pleasend gedrag, ongeremde hulpverlening, naracistisch, ontkennend, huiselijk geweld, depressie, stress, lichamelijke klachten, voor medici onbegrepen klachten…gevolg op gevolg en hoe herken je de echte oorzaak? Hoe of wat doorbreekt dit taaie patroon?

Zet er alleen nooit een = teken tussen……

-Wantrouwen en loyaliteitsconflicten
-Moeite met grenzen stellen
-Verstoorde seksuele ontwikkeling
-Afkeer van je zelf
-Lichamelijke klachten
-Psychische klachten
-Gezondheidsklachten
-Relationele problemen
-Religieuze conflicten

Erkenning aan je zelf en erkenning door anderen.

Wat had er moeten gebeuren of wat had er moeten zijn om te voorkomen dat het zwijgen over seksueel misbruik zo lang duurt?

Een maatschappelijk-sociale vraag die ons allemaal aangaat.

Erkenning voor seksueel misbruik is nodig om stappen naar herstel te kunnen maken.  

Waakzaamheid, bewustwording, kennis en kunde, ervaringsdeskundigheid zijn o.a. pijlers van erkenning.

Bezuinigen, onverschilligheid of seksualiteit en seksueel misbruik niet opnemen in de basisopvoeding en educatie van school en opleiding is een valkuil waarin de prijs voor iedereen te hoog zal zijn.

Seksueel misbruik

Seksueel misbruik en seksueel geweld overkomt babies, kinderen, mannen, vrouwen. Het effect is voor ieder slachtoffer anders maar altijd verwoestend.

Veel slachtoffers voelen twijfels over wat er is gebeurd: ‘Is het vreemd dat ik me zo rot voel?’, ‘Had ik er wat aan kunnen doen en het kunnen voorkomen?’, ‘Moet ik er met iemand over hebben en wordt het gevoel erger als ik dat doe?’. 

Soms is de herinnering zelfs geblokkeerd. Ontkenning van het seksueel misbruik en de gevolgen die het op je leven heeft is in  een vaak voorkomende reactie. 

Het moment

Op het moment van het misbruik gaat de wereld op z’n kop, gaat het licht uit. Seks zonder keuze is traumaseks. Die seks is verre van gelijk aan ongeschonden seksualiteit.

”Stel je niet zo aan en praat er maar niet over. Wat stelde het nou eigenlijk voor? Is dat nou echt zo belangrijk om het er over te hebben?”

“Het kan toch niet daardoor komen dat ik mij somber, machteloos en leeg voel?”. 

Soms breekt het volle besef van de ernst door, dat seksueel misbruik als een rode draad door je leven loopt.

En alles bepalend is.

Schade

De schade is enorm. En de lichamelijke reactie van ongewilde en ongekozen seks print zich als een virus in je lichaam. Je lichaam liegt nooit en blijft reageren op het trauma. 

Het lichaam blijft zolang het geheim van het seksueel misbruik niet doorbroken wordt reageren op het misbruikmoment.

De schade is fysiek vaak onzichtbaar en psychisch verkeer je in een dwarslaesie. Er is geen zuivere verbinding meer met de eigen identiteit in ontwikkeling door de opgelegde identiteit en wil van de dader.

Onzichtbaar verlamd en als onlosmakelijk verbonden met het trauma blijft je lichaam daar op reageren. 

Gevolgen

De gevolgen van seksueel misbruik zijn groot en individueel verschillend. Toch kenmerken zich een aantal gevolgen zich. 

De uitingsvormen zoals verslavingen van teveel of geen seks meer, drugs, alcohol, fetish, agressie of extreem pacifistisch, pleasend gedrag, ongeremde hulpverlening, naracistisch, ontkennend, huiselijk geweld, depressie, stress, lichamelijke klachten, voor medici onbegrepen klachten…gevolg op gevolg en hoe herken je de echte oorzaak? Hoe of wat doorbreekt dit taaie patroon?

Zet er alleen nooit een = teken tussen……

-Wantrouwen en loyaliteitsconflicten
-Moeite met grenzen stellen
-Verstoorde seksuele ontwikkeling
-Afkeer van je zelf
-Lichamelijke klachten
-Psychische klachten
-Gezondheidsklachten
-Relationele problemen
-Religieuze conflicten

Erkenning

Erkenning aan je zelf en erkenning door anderen.

Wat had er moeten gebeuren of wat had er moeten zijn om te voorkomen dat het zwijgen over seksueel misbruik zo lang duurt?

Een maatschappelijk-sociale vraag die ons allemaal aangaat.

Erkenning voor seksueel misbruik is nodig om stappen naar herstel te kunnen maken.  

Waakzaamheid, bewustwording, kennis en kunde, ervaringsdeskundigheid zijn o.a. pijlers van erkenning.

Bezuinigen, onverschilligheid of seksualiteit en seksueel misbruik niet opnemen in de basisopvoeding en educatie van school en opleiding is een valkuil waarin de prijs voor iedereen te hoog zal zijn.