Opleidingen

Opleiding Traumaseksuologie per 1 juli 2020
We leiden op in Traumaseksuologie, een wetenschap die is gebaseerd op de theorie uit de boeken Traumaseksualiteit (2016) en Traumaseksuologie en Psychodrama (2020) geschreven door Peter John Schouten. De gehele opleiding bestaat nu uit een basisopleiding en een vervolgopleiding.
De basisopleiding heeft drie modules van zes dagen en leidt op tot basis Traumaseksuoloog.
In de vervolgopleiding kun je je specialiseren in één van de onderstaande richtingen:
1. Begeleiden, hulpverlenen en therapie (Traumaseksuoloog CP Certified Practitioner).
2. Voorlichting (Traumaseksuoloog IP Information Professional).
3. Onderzoek (Traumaseksuoloog RP Research Professional).

Opleiding Traumaseksuologie
We hebben een intensieve opleiding ontwikkeld waar je niet alleen kennis opdoet maar ook voeling krijgt met de doelgroep (mensen m/v die te maken hebben gehad met seksueel misbruik in hun jeugd). We werken met ervarend leren. Door de aangereikte modellen en werkmethoden heb je een visie op de schade van seksueel misbruik ontwikkeld en krijg je vaardigheden om hulp te verlenen bij het verwerkingsproces en / of voorlichting te geven daarover. Het onvermijdelijke eigen proces speelt een belangrijke rol in het verwerven van deze vaardigheden.

Voor wie?
Voor elke professional die met getraumatiseerde clienten werkt / geconfronteerd wordt. Schade op seksueel niveau is het diepst traumatiserende menselijk niveau en kennis en handelingsvaardigheid vanuit de traumaseksuologie biedt hoopvol uitzicht op gefundeerd herstel van menselijke trauma’s.
Tot op heden waren de deelnemers werkers in de GGZ of maatschappelijke dienstverlening, geestelijk verzorgers, hulpverleners in de aanvullende zorg. Regelmatig krijgen wij vragen van mensen die hun ervaringsdeskundigheid willen inzetten om anderen te helpen met het verwerken van seksueel misbruik. Ook deze groep kan deelnemen na overleg in het intakegesprek.

Traumaseksuologie
Traumaseksuologie is de wetenschap die zich richt op kennis rondom de paradoxale combinatie van een schokkende ervaring die verbonden is met seksualiteit. De kennis overstijgt de standaardnormen die gebruikt worden in de psychologie / psychiatrie en beschrijft niet alleen de gevolgen maar ook de schade en hoe die te herstellen. Er is te weinig kennis en deskundigheid op dit gebied bij betrokkenen zelf en in de reguliere hulpverlening omdat een deel van de schade niet onder ogen gezien wordt. De combinatie van onze eigen methodiek en psychodrama-technieken maakt deze cursus uniek en bijzonder waardevol in het werken met de doelgroep.

Data:

Basisopleiding Traumaseksuologie
Start dinsdag 8 september 2020 in Houten
Opleiders: Rogier van Luijk en Rinke Oost

Module I (reeds gestart/vol)

Module II (2021)
Dinsdagen: 16 februari, 2 en 23 maart, 13 april, 4 en 18 mei en (1 juni reservedag)

Module III (2021)
Dinsdagen: 14 en 28 september, 19 oktober, 9 en 30 november, 14 december en (4 januari 2022 reserve dag)

Basisopleiding Traumaseksuologie
Start donderdag 11 maart 2021 in Houten
Opleiders: Rogier van Luijk en Rinke Oost
Plaats: Houten

Module 1:
Donderdagen 11 en 25 maart, 15 april, 6 en 27 mei 10 juni en (24 juni reservedag) (2021)

Module 2:
Donderdagen 2 en 16 september, 7 en 28 oktober, 18 november, 2 en (16 december reservedag)

Module 3:
Donderdag 17 februari, 3, 17 en 21 maart, 21 april, 12 mei en (2 juni reserve dag) (2022)