Praktische zaken

Praktische zaken

Aanmelden:
U kunt zich via email of telefonisch aanmelden voor een intakegesprek waarin wederzijdse kennismaking
centraal staat.
Er zijn soms 1 à 2 intakegesprekken nodig om de problematiek in kaart te brengen, de hulpvraag te
formuleren en de hulpverleningsdoelen te beschrijven.

Contact:
Voor meer informatie:
info@ionoi.nl
t: 0621211330

Werktijden:
Maandag t/m vrijdag overdag 8-17.-- en in overleg 's avonds.

Wachtlijst: Circa 2 weken

Afspraken kunnen tot 24 uur van te voren kosteloos worden afgezegd, anders wordt de gereserveerde tijd in rekening gebracht.
De facturen worden per email verstuurd.
Of (een deel van) de kosten door de zorgverzekering worden vergoed, is afhankelijk van de zorgverzekeraar

Verzekering:
De gesprekken worden niet vergoed vanuit het basispakket van je zorgverzekering. Mogelijk wel uit je
aanvullende pakket, afhankelijk van je zorgverzekeraar en polis.
Eventuele vergoeding valt onder de aanvullende verzekering alternatieve zorg

Lees je polis goed door of neem contact op met je zorgverzekeraar.
Als lid van de VIV en NIBIG d.ien je de polisvoorwaarden goed door te nemen AGB 40-75739 (fysiotherapeut)
AGB praktijk fysio 04028634
Kvk FYSIO 08199399
AGB 90-041943 (natuurgeneeskunde, psychosociale therapie)
AGB praktijk 90-50763
KvK IONOI 32164767

Registraties / lidmaatschappen:
KNGF
VIV
NIBIG