IONOI is altijd in verbinding met excetra.nl  het expertise centrum traumaseksuologie

IONOI is altijd in verbinding met excetra.nl het expertise centrum traumaseksuologie

Het is van groot belang vanuit dezelfde uitgangspunten samen te werken aan de problematiek van seksueel misbruik. Om terminologie zuiver te houden en te blijven refereren aan de oorsprong ervan. Misbruik begint aan de wortel en neem nooit wat niet van jezelf is.

Dankzij het jarenlange en baanbrekende werk van Peter John Schouten kan ik mij in verbinding met zijn ontwikkelde terminologie en kunde en in eigen uniciteit meewerken aan het onmogelijk lijkende herstel van de gevolgen van seksueel misbruik.

In Nederland, België en in 2020 ook in het Verenigd Koninkrijk

Traumaseksuologie

Traumaseksuologie is de wetenschap die de verbinding onderzoekt tussen een schokkende ervaring en seksualiteit. Deze verbinding wordt gelegd bij seksueel misbruik van een kind. Dit heeft ernstige (na) effecten op de innerlijke structuur van een kind. De effecten hiervan beïnvloeden de ontwikkeling en zijn later waarneembaar in de volwassenheid. Traumaseksuologie beschrijft zowel effecten van de schokkende gebeurtenis alsmede de seksuele- en lichamelijke schade die optreedt in de staat van shock. Het onderzoek naar en kennis over deze verbindingen tussen deze twee en de mogelijkheden tot het losmaken van deze verbindingen zijn het hoofddoel van ons werk. Alle onze activiteiten zijn gericht op onderzoek naar en op heling van deze effecten. We verspreiden daartoe onze huidige kennis over traumaseksuologie en we maken ons sterk voor inbedding van deze kennis in hulpverlening en zorg.

Definities

Traumaseksualiteit en psychische dwarslaesie zijn de gevolgen van seksueel misbruik. Deze begrippen zijn veelomvatttend en tegelijk ook van diepgaande eenvoud. In de boeken ‘Traumaseksualiteit‘ en ‘Traumaseksuologie en Psychodrama’* door Peter John Schouten worden deze begrippen beschreven. Zij zijn de uitgangspunten van al onze activiteiten.

*verschijnt eind 2019

Het is van groot belang vanuit dezelfde uitgangspunten samen te werken aan de problematiek van seksueel misbruik.

Dankzij het jarenlange en baanbrekende werk van Peter John Schouten kan ik mij in verbinding met en in eigen uniciteit meewerken aan het onmogelijk lijkende herstel van de gevolgen van seksueel misbruik.

In Nederland, België en in 2020 ook in het Verenigd Koninkrijk